Popularność czytelnictwa

Po tym, jak Gutenberg wynalazł ruchomą czcionkę, druk książek rozpoczął się na masową skalę. Nie trzeba już było przepisywać ich ręcznie, dlatego ich ceny były o wiele niższe i stopniowo na książki mogła sobie pozwolić coraz większa rzesza ludzi. Wynalazek druku przyczynił się również do zmniejszania stopnia analfabetyzmu – umiejętność czytania i pisania stała się powszechna we wielu krajach. Pierwszą książką wydrukowaną przez Gutenberga była Biblia, której oryginałów nie zachowało się wiele, jednak co ciekawe jeden z nich zobaczyć możemy także w Polsce w katedrze w Pelplinie. Obecnie na bibliotecznych i księgarnianych półkach widzimy całe mnóstwo książek wielu gatunków autorstwa różnych osób. Dla obecnych koneserów czytelnictwa dużym ułatwieniem w czytaniu na przykład w łóżku będzie podpórka do książek. Na takiej podpórce książkę oprzeć możemy również na biurku czy stole a jednocześnie jeść obiad czy zwykłą kanapkę lub na przykład pić kawę. Będzie to również świetne udogodnienie na przykład przy pisaniu różnego rodzaju tekstów na podstawie danej książki.

Coś o książkach

image Książki są wynalazkiem, którego popularność nie maleje – w ostatnich latach ma się też wrażenie, że popularność ta jest coraz większa. Bardzo często jednak książka traci swą pierwotną papierową formę na rzecz formatu PDF i e-booków. Wiele osób podkreśla, jak ważne dla naszego rozwoju jest czytanie książek. Zyskujemy dzięki nim wiedzę, potrafimy lepiej formułować swoje wypowiedzi, wzbogacamy słownictwo a także nasza wyobraźnia bardzo się wyostrza. Napisanych zostało wiele książek, które pomimo tego, że powstały wiele lat temu, to wciąż pozostają one w pamięci i stanowią swego rodzaju wzorce – stanowią one na przykład kanon lektur szkolnych, które obowiązkowo czytają uczniowie. Duża ilość książek natomiast zyskuje dużą popularność, ale tylko na chwilę – bardzo często są to książki o niskiej wartości, które czyta się typowo dla rozrywki lub zabicia czasu, jednak tak naprawdę nic z nich nie wynosimy. Warto wybierać takie pozycje, które pozostaną w naszej pamięci na długo. Do wyboru mamy wielu autorów i wiele gatunków.

Dorobek literacki

Dorobek literacki okresu pozytywizmu ma dwa wyraźne oblicza: wewnętrzne, krajowe i zewnętrzne, światowe. Charakter i znaczenie pierwszego z nich można by ująć i ocenić statystycznie, gdyby nie okoliczność, iż nie mamy niezbędnych danych z zakresu stosunków wydawniczych i księgarskich w drugiej połowie w. XIX. „Rozbiorem kraju pokrzywdzona forma życia sprawiła, iż nie potrafimy obliczyć wysokości nakładów powieści, które rozchodziły się bardzo szeroko i w odcinkach dzienników, i w wydaniach książkowych, udostępnianych masom odbiorców przez biblioteki i wypożyczalnie, organizowane przez instytucje w rodzaju TSL, tj. Towarzystwa Szkoły Ludowej na terenie Galicji. Dzięki temu mówić można o zdemokratyzowaniu się literatury i z uznaniem wspomnieć nazwiska Gruszeckiego czy Rodziewiczówny, pisarzy, których dzieła docierały do rąk czytelnika masowego po miasteczkach i wsiach, przygotowując go do lektury wymagającej większego wysiłku umysłowego. Tak było w kraju, tak i za granicą, m.in. w Ameryce, gdzie dzienniki polskie dawały przedruki znanych dzieł pisarzy krajowych. I jeśli lata pierwszej wojny pozwoliły stwierdzić nieoczekiwaną dojrzałość obywatelską mas ludowych zarówno w kraju, jak na wychodźstwie, zjawisko to w bardzo dużym stopniu przypisać można właśnie powieści stworzonej przez pokolenie Sienkiewicza i Prusa. Autor Latarnika uchwycił tę sprawę w oparciu o wypadek autentyczny, ilustrując ją Panem Tadeuszem, choć pierwowzór Skawińskiego utratą posady opłacił lekturę powieści Kaczkowskiego. Konopnicka w opowiadaniu o Chodziku wprowadziła czytelnika chłopa i popularnego powieściopisarza swoich czasów T.T. Jeża. Te świadectwa, które literatura wystawiła sama sobie, dowodzą, jak duże znaczenie pisarze okresu pozytywizmu przywiązywali do swej działalności społecznej, do służby obywatelskiej, którą pełnili własną twórczością.

Pozytywizm światowy

image Oblicze zaś światowe pozytywizmu polskiego, znane dotąd ogólnikowo i niedokładnie, wykazuje jeden rys znamienny – oto jego przedstawiciele literaccy zdobywają poczytność i uznanie wśród obcych, zwłaszcza w świecie słowiańskim. Sienkiewicz i Orzeszkowa mają w Rosji wydania zbiorowe swych dzieł, znajdują gorących wielbicieli wśród Czechów, przekłady ich pojawiają się w językach serbskim i chorwackim. Przyznanie nagrody Nobla Sienkiewiczowi było przypieczętowaniem penetracji polskiej w świecie literatury powszechnej. W stosunkach zaś z zagranicą przedstawiciele literatury polskiej, wierni starej tradycji, sięgającej Pawła Włodkowica, a kontynuowanej przez Kochanowskiego i Mickiewicza, występowali jako „defensores Poloniae”, obrońcy Polski. List otwarty Sienkiewicza do cesarza niemieckiego Wilhelma II protestujący przeciw antypolskiej polityce Prus i przedrukowywany w prasie całego świata, następnie zaś stworzenie przez tego samego pisarza Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny czasu pierwszej wojny światowej były wymownym dowodem, iż literatura polska rozwijała swą działalność i pełniła służbę obywatelską również na forum światowym.